Strona główna » Egzaminy » Egzaminy semestralne

Egzaminy semestralne

Biorąc pod uwagę aktualny stan prawny – przedłużenie zawieszenia zajęć edukacyjnych (do 7 czerwca) oraz na podstawie Zarządzenia Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego harmonogram egzaminów semestralnych zakłada ich przeprowadzanie w formie zdalnej – przez internet.

Oczywiście, jeśli po 7 czerwca wrócimy do szkoły – zweryfikujemy formę egzaminów.

Egzaminy semestralne w czerwcu przeprowadzimy ZDALNIE ze wszystkich przedmiotów – WYŁĄCZNIE w formie pisemnej. Nie przeprowadzamy egzaminów ustnych.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu jest złożenie PRACY KONTROLNEJ.

Arkusze egzaminacyjne ze wszystkich przedmiotów będą przygotowane i udostępnione słuchaczom w programie Word. Proszę uwzględnić tę informację przygotowując sprzęt informatyczny (komputer, laptop) do egzaminu.

Egzaminy będą dostępne dla słuchaczy – zgodnie z harmonogramem – na naszej stronie internetowej w zakładce „Egzaminy semestralne” po zalogowaniu się kodem dostępu do swojego semestru – tak jak jest to obecnie z dostępem do materiałów edukacyjnych. Na każdy egzamin przeznaczone jest 90 minut.

Pierwszy egzamin w danym dniu rozpoczyna się o 9.00. Trwa do 10.30. Słuchacze o 9.00 otwierają plik z egzaminem, zapisują na własnych dyskach (komputerach), wypełniają i o 10.30 wysyłają mailem do nauczycieli, jako załącznik. Maile nauczycieli będą podane wewnątrz arkusza egzaminacyjnego. Są też dostępne na stronie internetowej szkoły.

Przerwa – 30 minut. Następny egzamin rozpocznie się o 11.00, wg zasad jak powyżej.

Rada klasyfikacyjna dla słuchaczy szkoły zaocznej przewidziana jest 22 czerwca.

W razie wątpliwości, pytań proszę o kontakt z kancelarią szkoły lub mailowo z opiekunami semestrów.

wicedyrektor CKZiU
Beata Świątek-Mudant

UWAGA!!!
Pliki z treścią egzaminów dostępną będą TYLKO I WYŁĄCZNIE w trakcie trwania egzaminu (zgodnie z harmonogramem). Pliki należy odesłać na podanego maila w wyznaczonym terminie (decyduje data wysłania maila).

Semestry: