Pierwsze kroki na platformie

Instalacja aplikacji

Pierwszą czynnością, która warto wykonać po zalogowaniu się na platformie, jest pobranie i zainstalowanie na swoim komputerze aplikacji TEAMS (do przeprowadzenia instalacji wymagane będą uprawnienia administratora na komputerze). W tym celu proszę po zalogowaniu kliknąć na ikonce ze strzałką, znajdującej się w dolnym lewym rogu platformy TEAMS:

Aplikacji po pobraniu i uruchomieniu dokona automatycznej instalacji. Po uruchomieniu należy się zalogować na swoje konto i od tego momentu można korzystać wyłącznie z niej (bez logowania się na stronie). Ponadto warto zainstalować sobie także wersję mobilną aplikacji TEAMS ze sklepu Google lub AppStore. Wersja mobilna jest w pełni funkcjonalna i również pozwoli uczestniczyć w zajęciach.

Podstawowe zakładki (lewe menu)

Główne menu do poruszania się po platformie TEAMS (w wersji www oraz w aplikacji) znajduje się po lewej stronie. Możemy tam znaleźć następujące zakładki:

Aktualności

Zakładka zawiera powiadomienia dotyczące ostatnich aktywności, pojawiających się informacji i odpowiedzi do dyskusji na poszczególnych kanałach, a także o pojawieniu się nowych zadań. Warto zaczynać każdą wizytę na platformie od tej właśnie zakładki.

Zespoły

Najważniejsza zakładka (1), w której znajdują się wszystkie zespoły do których uczeń ma w danej chwili dostęp (2). Uczeń powinien aktywnie uczestniczyć w pracy wszystkich zespołów, zgodnie z planem zajęć.

Na początek proszę przejść do zespołu klasowego (3 – zawierający w nazwie rok 2020 i nazwę przedmiotu) i zapoznać się z informacjami tam zawartymi. Na początek znajdować się tam będą:

 • plan zajęć
 • spis przedmiotów i nauczycieli je prowadzących
 • ewentualne dodatkowe informacje od opiekuna

W każdym zespole powyżej okna z dyskusją znajduje się zestaw kart (1), na których znajdować się będą m.in. następujące karty:

 • Ogłoszenia (2) – główna karta, która funkcjonuje jak ściana na Facebooku, czyli zawiera ogłoszenia nauczyciela oraz dyskusje.
 • Pliki (3) – w tej karcie nauczyciele mogą zamieszczać dodatkowe materiały, ale o tym poinformują również w karcie Ogłoszenia
 • Zadania – (tylko w zespołach poszczególnych przedmiotów) jedno z dwóch miejsc, gdzie można zapoznać się z zadaniami dla danego przedmiotu (drugie patrz niżej)
 • Wykonywanie i odsyłanie zadań (4 – tylko w zespole klasowym) – zakładka z instrukcją dotyczącą wykonywania zadań na platformie TEAMS)
 • Notes klasy – (opcjonalnie) karta w której niektórzy nauczyciele mogą prowadzić zajęcia.

Proszę zapoznać się zwłaszcza z instrukcją dotyczącą wykonywania zadań na platformie a w razie niejasności, proszę o kontakt z opiekunem grupy

Zadania

Do zadań można dostać się także poprzez zakładkę Zadania (1). Po kliknięciu na nią, pojawi się lista wszystkich przedmiotów (2).

Każdy przedmiot ma w nazwie 3 człony:

 1. Nazwa zawodu
 2. Nazwa przedmiotu
 3. Imię i nazwisko nauczyciela

Aby przejść do zadań z konkretnego przedmiotu należy zaznaczyć jego nazwę (klikając na niej) i kliknąć przycisk Dalej (patrz 3 na pierwszym rysunku). Aby dowiedzieć się jak wykonywać zadania przejdź do zakładki “Wykonywanie i odsyłanie zadań”

Czat

Zakładka do kontaktu z opiekunem grupy i innymi nauczycielami. Aby skontaktować się z wybraną osobą należy kliknąć przycisk z ołówkiem (1) a następnie wpisać imię i nazwisko konkretnej osoby w polu Do: (2) a następnie wybrać z listy (3)

Następnie wystarczy napisać tekst w polu na dole ekranu (1) i wysłać wiadomość przyciskiem po prawej stronie (2):