Logowanie do platformy Office365

Aby zalogować się do platformy Office365 (w tym aplikacji TEAMS) należy podać swój unikalny login oraz hasło.

LOGIN

Login każdego słuchacza to email w domenie ckziumm.edu.pl, składa się on z imienia (bez zdrobnień) i nazwiska (oba bez polskich znaków) oddzielonych kropką. Na przykład login słuchacza Andrzeja Nowaka, będzie wyglądał następująco:

andrzej.nowak@ckziumm.edu.pl

Jeżeli ktoś posiada dwa imiona to podajemy tylko pierwsze, czyli np.: Monika Anna Langiewicz:

monika.langiewicz@ckziumm.edu.pl

 

HASŁO

Hasło startowe dla wszystkich uczniów to:

Ckziu-2020

UWAGA!
Po pierwszym logowaniu należy ustalić własne hasło, które musi zawierać co najmniej 8 znaków w tym co najmniej jedną małą literę, jedną wielką literę oraz jedną cyfrę. Proszę koniecznie zapamiętać lub zapisać sobie w bezpiecznym miejscu hasło, ponieważ będzie ono potrzebne do logowania się na platformie.

W razie kłopotów z hasłem lub zalogowaniem prosimy o kontakt z administratorem: m.jaguscik@ckziumm.edu.pl