Strona główna » Aktualności » Ankieta dla Słuchaczy KKZ

Ankieta dla Słuchaczy KKZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Edukacji i Nauki (Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020) zleciło konsorcjum EU-Consult Sp. z o.o. oraz Polskiej Agencji Ewaluacji Sektora Publicznego S.A. wykonanie badania pt.: Ewaluacja wsparcia pozaszkolnych form kształcenia dorosłych.

Celem niniejszej ewaluacji, finansowanej ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) jest ocena realizacji jednego z założeń PO WER dotyczącego zwiększenia dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie, w tym poprzez wykorzystanie opracowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych.

(MEiN) ankieta dla uczestników KKZ:
https://eu-consult.info.pl/2/index.php/376685?lang=pl

Dziękując z góry za pomoc i wzięcie udziału w badaniu pragniemy podkreślić, że Państwa zaangażowanie jest nieodzownym warunkiem powodzenia badania i przydatności płynących z badania wniosków.

Harmonogram egzaminów maturalnych - maj 2023 - 700.2 KB (pdf) [161]