Strona główna » Aktualności » 27.04.2023 – Zajęcia w terenie BUD.11 i BUD.12

27.04.2023 – Zajęcia w terenie BUD.11 i BUD.12

Grupy I oraz IV  z klasy III (BUD.11 – wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych)  wraz z nauczycielami  –  J. Cudną i Z. Kosutem odbyli zajęcia terenowe. Zajęcia odbyły się na budowie budynku wielokondygnacyjnego CEMTON przy ul. Daszyńskiego w Mińsku Mazowieckim którego wykonawcą firma Opal sp. z o. o. z Lublina.

Uczniowie w czasie zajęć mieli możliwość zapoznać się z poniższą tematyką:

 • Elementami konstrukcyjnymi budynku
 • Układaniem płytek kamiennych na schodach i klatkach schodowych
 • Układaniem płytek gresowych na balkonach, w systemie wentylowanym przy zastosowaniu buzonów
 • Przygotowaniem podłoża pod wykonanie posadzki żywicznej na płycie dennej

Uczniowie w bezpiecznych warunkach przyglądali się technologii wykonywanych robót wyrażając zainteresowanie pracami prowadzonymi na budowie.

Grupy I, II oraz III  z klasy I (BUD.12 – wykonywanie robót murarskich i tynkarskich), wraz z nauczycielami  –  J. Cudną, Z. Kosutem oraz A. Piłką mieli okazję skorzystać z zajęć w terenie które odbyły się w betoniarni MichBud Mińsk Mazowieckim przy ul. Przemysłowej. W czasie zajęć uczniowie mieli możliwość zapoznać się z :

 • Składowaniem kruszyw, cementu oraz dodatków do betonu
 • Transportem poszczególnych składników mieszanki betonowej do węzła betoniarskiego , sterowanego komputerowo
 • Procesem mieszania mieszanki betonowej na podstawie receptur.
 • Transportem mieszanki betonowej do odbiorcy
 • Kontrolą mieszanki betonowej w laboratorium
 • Projektowaniem betonu wspomaganego komputerowo
 • Formowaniem próbek typu C i sposobem ich dojrzewania
 • Badaniem wytrzymałości próbek betonowych, poszczególnych klas na prasie hydraulicznej WK – 2
 • Badaniu konsystencji mieszanki betonowej