Strona główna » Aktualności » 21 marca Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa

21 marca Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa

23 marca w naszym Centrum zorganizowano lekcję otwartą z okazji Światowego Dnia Zespołu Downa przypadającego na dzień 21 marca. Celem tego spotkania było podkreślenie znaczenia akceptacji, integracji i wspierania osób z Zespołem Downa oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną. Nie bez znaczenia było również promowanie świadomości na temat tej kwestii w społeczności szkolnej.

Prezentowane treści dotyczyły różnorodności i potrzeb osób z ZD, a także ich miejsca w naszym społeczeństwie. Zaprezentowano filmy obalające mity na temat tego zaburzenia. Pokazano również, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą uczyć się i pracować tak jak ich pełnosprawni rówieśnicy.
Lekcja ta była okazją do promowania empatii, tolerancji i szacunku dla wszystkich członków naszej społeczności, bez względu na różnice.

Justyna Zielińska-Zych