Strona główna » Aktualności » Szkoła zaoczna » 20. Rocznica wstąpienia Polski do UE

20. Rocznica wstąpienia Polski do UE

1 maja 2004 r. Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. Z tej okazji 13 kwietnia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim zorganizowana zastała lekcja otwarta. 20. rocznica członkostwo Polski w UE to ważne wydarzenie. Polska która po drugiej wojnie światowej znalazła się w radzieckiej strefie wpływów powróciła do Europy.
Na lekcji przeanalizowano hymn UE „Ode do radości”. Analizę przeprowadziła Sławomira Aksamitowska-Michalik. Jacek Trojanowski zapoznał słuchaczy z przebiegiem integracji europejskiej oraz omówił struktury Unii. Agnieszka Pielasa przedstawiła geograficzny i klimatyczny koloryt UE. Podsumowaniem zajęć stał się konkurs. Zwycięska klasa otrzymała słodkie nagrody.

Jacek Trojanowski