PODDZ

Zadania Powiatowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

w Mińsku Mazowieckim

 

  • PODiDZ koordynuje kształcenie młodocianych pracowników w powiatach: mińskim, węgrowskim, garwolińskim, siedleckim, sokołowskim. W tym zakresie Ośrodek współdziała z 14 szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe w oddziałach wielozawodowych.  Na podstawie wykazów uczniów otrzymanych ze szkół Ośrodek opracowuje terminarze kursów w poszczególnych zawodach na dany rok szkolny.
  • W Ośrodku odbywa się dokształcanie młodocianych pracowników w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych na czterotygodniowych turnusach w następujących zawodach:

– sprzedawca,

– kucharz,

– cukiernik,

– piekarz,

– fryzjer,

– mechanik pojazdów samochodowych,

– lakiernik,

– blacharz samochodowy,

– ślusarz,

– monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,

– stolarz.

  • PODiDZ współpracuje z Ośrodkiem Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gostyninie, pełniącym funkcję koordynatora wojewódzkiego.
  • Uczniowie przebywający na turnusach dokształcania teoretycznego korzystają z zakwaterowania w Internacie Zespołu Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim.