PODDZ

Zadania Powiatowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

w Mińsku Mazowieckim

 

  • PODiDZ koordynuje kształcenie młodocianych pracowników w powiatach: mińskim, węgrowskim, garwolińskim, siedleckim, sokołowskim. W tym zakresie Ośrodek współdziała z 14 szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe w oddziałach wielozawodowych.  Na podstawie wykazów uczniów otrzymanych ze szkół Ośrodek opracowuje terminarze kursów w poszczególnych zawodach na dany rok szkolny.

 

  • W Ośrodku odbywa się dokształcanie młodocianych pracowników w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych na czterotygodniowych turnusach w następujących zawodach:

– sprzedawca,

– kucharz,

– cukiernik,

– piekarz,

– fryzjer,

– mechanik pojazdów samochodowych,

– lakiernik,

– blacharz samochodowy,

– ślusarz,

– monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,

– stolarz.

 

  • PODiDZ współpracuje z Ośrodkiem Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gostyninie, pełniącym funkcję koordynatora wojewódzkiego.

 

  • Uczniowie przebywający na turnusach dokształcania teoretycznego korzystają z zakwaterowania w Internacie Zespołu Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim.

 

 

 
 
 
 
 

UWAGA!!!

Egzaminy semestralne semestrów VI LO odbędą się zdalnie (na odległość) zgodnie z harmonogramem. Szczegóły w zakładce EGZAMINY SEMESTRALNE

Od 12 marca 2020r. do 10 kwietnia 2020 r. zajęcia edukacyjne w CKZiU zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

zawieszone.

/dotyczy także szkoły zaocznej, kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz turnusów dla młodocianych pracowników/

W tym okresie kancelaria szkoły otwarta jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 tel. (25) 758-34-15, email: kancelaria@ckziumm.edu.pl