Strona główna » Aktualności » HARMONOGRAM POPRAWKOWYCH EGZAMINÓW MATURALNYCH SIERPIEŃ 2021

HARMONOGRAM POPRAWKOWYCH EGZAMINÓW MATURALNYCH SIERPIEŃ 2021

EGZAMINY
PISEMNE
PRZEDMIOT SALA
EGZAMINY PISEMNE
24 SIERPNIA
(wtorek)
godz. 8.15
MATEMATYKA 2 CKZ
MATEMATYKA 17 CKZ

EGZAMIN ROZPOCZYNA SIĘ O GODZINIE 9.00

Słuchacze zobowiązani są zgłosić się na egzamin pisemny o godzinie 8.15 z ważnym dokumentem tożsamości oraz długopisem z czarnym wkładem.

ZAKAZ WNOSZENIA NA SALĘ EGZAMINACYJNĄ TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I INNYCH URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH !!!

Przybory dopuszczone do stosowania na egzaminie z matematyki:

  • linijka
  • cyrkiel
  • kalkulator prosty
  • tablice matematyczne – zapewnia szkoła

Rysunki – jeśli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Obowiązują procedury bezpieczeństwa – takie same jak podczas przebiegu egzaminu maturalnego w maju 2021 r.

„Informacja dla zdających egzamin maturalny – szczególne procedury przebiegu egzaminu maturalnego”
www.ckziu.mm.edu.pl

Listy zdających wywieszone zostaną na drzwiach sal egzaminacyjnych – dzień przed egzaminem