Strona główna » Aktualności » Harmonogram pisemnych egzaminów maturalnych – MAJ 2021 r.

Harmonogram pisemnych egzaminów maturalnych – MAJ 2021 r.

Pobierz wersję do druku:
Harmonogram egzaminów maturalnych - MAJ 2021 r. - 252.4 KB (pdf) [110]

Zdający, którzy przystępują do egzaminu maturalnego zobowiązani są do:

Egzamin odbywa się w dwóch budynkach umiejscowionych: ul. Budowlana 4

 • budynek Centrum Kształcenia Zawodowego (CKZ) – sale egzaminacyjne: 2, 13, 16, 17
  • sala egzaminacyjna 2 – wejście C
  • sale egzaminacyjne: 13, 16, 17 – wejście A
 • budynek Zespołu Szkół Turystyczno-Gastronomicznych (ZST-G) – sale egzaminacyjne: 35, 42, 43, 44

*   CKZ – budynek Centrum Kształcenia Zawodowego – wjazd na parking od ulicy Jasnej
*   ZST-G – budynek Zespołu Szkół Turystyczno-Gastronomicznych – wjazd od ulicy Budowlanej

Na egzamin należy zgłosić się z ważnym dokumentem tożsamości (ze zdjęciem).

Obowiązuje zakaz wnoszenia urządzeń telekomunikacyjnych (telefonów komórkowych) na salę egzaminacyjną.

Szkoła nie zapewnia kalkulatorów na egzamin pisemny z matematyki.

 

PRZEDMIOT / DATA EGZAMINU
GODZINA ROZPOCZĘCIA EGZAMINU
ZDAJĄCY SALA
JĘZYK POLSKI
poziom podstawowy
4 maja 2021
(wtorek)
9.00
 • absolwenci z lat ubiegłych
 • osoby skierowane z OKE
  (wg listy imiennej na drzwiach sali)

zdający zgłaszają się na egzamin o godzinie 8.15

sala 2

budynek CKZ
wejście C

JĘZYK POLSKI
poziom podstawowy
4 maja 2021
(wtorek)
9.00
 • VI C LO
  zdający zgłaszają się na egzamin o godzinie 8.20
sala 16

budynek CKZ
wejście A

JĘZYK POLSKI
poziom podstawowy
4 maja 2021
(wtorek)
9.00
 • VI B LO
 • osoby skierowane z OKE
  (wg listy imiennej na drzwiach sali)

zdający zgłaszają się na egzamin o godzinie 8.15

sala 17

budynek CKZ
wejście A

JĘZYK POLSKI
poziom podstawowy
4 maja 2021
(wtorek)
9.00
 •  VI LO – absolwenci-styczeń 2021 r.

zdający zgłaszają się na egzamin o godzinie 8.20

sala 35

budynek
Zespołu Szkół Turystyczno-Gastronomicznych

JĘZYK POLSKI
poziom podstawowy4 maja 2021
(wtorek)
9.00
 •  VI A LO

zdający zgłaszają się na egzamin o godzinie 8.20

sala 43

 budynek
Zespołu Szkół Turystyczno-Gastronomicznych

MATEMATYKA
poziom podstawowy5 maja 2021
(środa)
9.00
 • absolwenci z lat ubiegłych
  (wg listy imiennej na drzwiach sali
 • osoby skierowane z OKE
  (wg listy imiennej na drzwiach sali)

zdający zgłaszają się na egzamin o godzinie 8.15

sala 2

budynek CKZ
wejście C

MATEMATYKA
poziom podstawowy
5 maja 2021(środa)9.00
 

 • VI C LO

zdający zgłaszają się na egzamin o godzinie 8.20

sala 16

budynek CKZ
wejście A

MATEMATYKA
poziom podstawowy5 maja 2021
(środa)
9.00
 • absolwenci z lat ubiegłych
  (wg listy imiennej na drzwiach sali)

zdający zgłaszają się na egzamin o godzinie 8.15

sala 17

budynek CKZ
wejście A

MATEMATYKA
poziom podstawowy5 maja 2021
(środa)
9.00
 • VI LO – absolwenci-styczeń 2021 r.

zdający zgłaszają się na egzamin o godzinie 8.20

sala 35

budynek
Zespołu Szkół Turystyczno-Gastronomicznych

MATEMATYKA
poziom podstawowy5 maja 2021
(środa)
9.00
 • VI A LO

zdający zgłaszają się na egzamin o godzinie 8.20

sala 43

budynek
Zespołu Szkół Turystyczno-Gastronomicznych

MATEMATYKA
poziom podstawowy5 maja 2021
(środa)
9.00
 • VI B LO
  (wg listy imiennej na drzwiach sali)

zdający zgłaszają się na egzamin o godzinie 8.20

sala 42 

budynek
Zespołu Szkół Turystyczno-Gastronomicznych

MATEMATYKA
poziom podstawowy5 maja 2021
(środa)
9.00
 • VI B LO
  (wg listy imiennej na drzwiach sali)
 • osoby skierowane z OKE
  (wg listy imiennej na drzwiach sali)
 • absolwenci z lat ubiegłych
  (wg listy imiennej na drzwiach sali)

zdający zgłaszają się na egzamin o godzinie 8.20

sala 44

budynek
Zespołu Szkół Turystyczno-Gastronomicznych

JĘZYK ANGIELSKI
poziom podstawowy6 maja 2021
(czwartek)
9.00zdający zgłaszają się na egzamin o godzinie:
8.15 – sala 2
8.20 – sala 16, 17, 35, 43
 • absolwenci z lat ubiegłych
  (wg listy imiennej na drzwiach sali)
 • osoby skierowane z OKE
  (wg listy imiennej na drzwiach sali)
sala 2

budynek CKZ
wejście C

 • VI A LO
sala 16

budynek CKZ
wejście A

 • VI B LO
 • osoby skierowane z OKE
  (wg listy imiennej na drzwiach sali)
sala 17

budynek CKZ
wejście A

 • VI LO – absolwenci-styczeń 2021 r.
sala 35 

budynek
Zespołu Szkół Turystyczno-Gastronomicznych

 • VI C LO
 • absolwenci z lat ubiegłych
  (wg listy imiennej na drzwiach sali
sala 43 

budynek
Zespołu Szkół Turystyczno-Gastronomicznych

JĘZYK ANGIELSKI
poziom rozszerzony7 maja 2021
(piątek)
9.00
wszyscy zdający

zdający zgłaszają się na egzamin o godzinie 8.20

sala 17

budynek CKZ
wejście A

JĘZYK POLSKI
poziom rozszerzony10 maja 2021
(poniedziałek)
9.00
wszyscy zdający

zdający zgłaszają się na egzamin o godzinie 8.30

sala 17

budynek CKZ
wejście A

MATEMATYKA
poziom rozszerzony11 maja 2021
(wtorek)
9.00
wszyscy zdający

zdający zgłaszają się na egzamin o godzinie 8.30

sala 17

budynek CKZ
wejście A

WIEDZA
O SPOŁECZEŃSTWIE
poziom rozszerzony11 maja 2021
(wtorek)
14.00
wszyscy zdający

zdający zgłaszają się na egzamin o godzinie 13.30

sala 17

budynek CKZ
wejście A

 

BIOLOGIA
poziom rozszerzony

12 maja 2021
(środa)
9.00

wszyscy zdający

zdający zgłaszają się na egzamin o godzinie 8.30

sala 17

budynek CKZ
wejście A

GEOGRAFIA
poziom rozszerzony13 maja 2021
(czwartek)
9.00
wszyscy zdający

zdający zgłaszają się na egzamin o godzinie 8.30

sala 17

budynek CKZ
wejście A

JĘZYK ROSYJSKI
poziom podstawowy13 maja 2021
(czwartek)
14.00
wszyscy zdający

zdający zgłaszają się na egzamin o godzinie 13.20

sala 17

budynek CKZ
wejście A

JĘZYK HISZPAŃSKI
poziom podstawowy13 maja 2021
(czwartek)
14.00
wszyscy zdający

zdający zgłaszają się na egzamin o godzinie 13.30

sala 13

budynek CKZ
wejście A

CHEMIA
poziom rozszerzony14 maja 2021
(piątek)
9.00
wszyscy zdający

zdający zgłaszają się na egzamin o godzinie 8.30

sala 17

budynek CKZ
wejście A

HISTORIA
poziom rozszerzony17 maja 2021
(poniedziałek)
9.00
wszyscy zdający

zdający zgłaszają się na egzamin o godzinie 8.30

sala 17

budynek CKZ
wejście A

JĘZYK ROSYJSKI
poziom rozszerzony17 maja 2021
(poniedziałek)
14.00
wszyscy zdający

zdający zgłaszają się na egzamin o godzinie 13.30

sala 17

budynek CKZ
wejście A