Strona główna » Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna

  


CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
w Mińsku Mazowieckim

 

 

OFERTA EDUKACYJNA

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH

rok szkolny 2015/2016

 

O przyjęcie do wszystkich typów szkół dla dorosłych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 18 lat (lub ukończą w roku kalendarzowym).

 

W szczególnych przypadkach  dyrektor szkoły może podjąć decyzję o przyjęciu do szkoły dla dorosłych osobę, która ukończyła 16 lub 15 lat.

Od 1 lipca 2015 r. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego prowadzi rekrutację do następujących typów szkół dla dorosłych:

  1. Gimnazjum
  1. Liceum Ogólnokształcące

3. 2-letnia Szkoła Policealna

zawody:

  • technik rachunkowości
  • technik administracji

 

4. 1,5-roczna Szkoła Policealna 

 

                          zawód:

  • technik bezpieczeństwa i higieny pracy

    5. 1-roczna Szkoła Policealna  

zawód:

  • technik usług pocztowych i finansowych

 

więcej informacji REKRUTACJA

 
 
 
 
 
Kurs doskonalący dla pracowników ochrony