Strona główna » Kadra nauczycielska

Kadra nauczycielska

 Wykaz kadry Pedagogicznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w roku szkolnym 2016/2017

1. Abramowski Michał przedmioty samochodowe
2. Aksamitowska-Michalik Sławomira język polski
3. Baliszewska Iwona przedmioty ekonomiczne
4. Bartosiewicz Bogusława przedmioty budowlane
5. Brzezińska Grażyna przedmioty gastronomiczne (pnz)
6. Bukowiński Andrzej stolarz (pnz)
7. Cacko Henryk mechanik pojazdów samochodowych, elektryk (pnz)
8. Cegiełko Andrzej pszczelarz – nauka zawodu (kkz)
9. Chomicz Agnieszka przedmioty ekonomiczne
10. Chromiński Andrzej informatyka
11. Cudna Jadwiga przedmioty budowlane (pnz)
12. Dawydko Teresa pszczelarz – nauka zawodu (kkz)
13. Dróżdż Jan mechanik pojazdwów samochodowych, (pnz)
14. Dumicz Małgorzata krawiec – nauka zawodu (kkz)
15. Frelak Grzegorz monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych (pnz)
16. Grudzień Danuta przedmioty ekonomiczne, podstawy przedsiębiorczości
17. Jacak Bogdan przedmioty ekonomiczne
18. Jackiewicz Anna opiekun medyczny – nauka na kkz
19. Jurkowska Anetta przedmioty ekonomiczne (wicedyrektor)
20. Kaliński Andrzej rolnik – nauka zawodu (kkz)
21. Kamiński Adam monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych (pnz)
22. Kania-Kuźma Lidia fryzjer – nauka zawodu (kkz)
23. Kacprzak Emil stolarz – nauka na kkz
24. Komuda Ewelina przedmioty gastronomiczne
25. Konopka Katarzyna rolnik – nauka zawodu (kkz)
26. Kopera Magdalena język angielski
27. Korgul Barbara geografia
28. Korgul Mariusz język angielski
29. Kosut Zenon przedmioty budowlane (pnz)
30. Kowalska Joanna przedmioty ekonomiczne (dyrektor)
31. Krasiński Witold mechanik pojazdów samochodowych (pnz)
32. Kuchta Grażyna krawiec – nauka zawodu (kkz)
33. Łodyga Grzegorz mechanik pojazdów samochodowych (pnz)
34. Matusik Henryk prawo
35. Mróz Piotr przedmioty bodowlane (pnz)
36. Murawska Sylwia opiekun medyczny – nauka na kkz
37. Nowak Halina przedmioty stolarskie
38. Nowak Lechosław pszczelarz – nauka zawodu (kkz)
39. Nowicka Teresa przedmioty gastronomiczne (pnz)
40. Obstawska Jadwiga język rosyjski
41. Oklesiński Kazimierz mechanik pojazdów samochodowych (pnz)
42. Ostaszewska Maria psychologia, socjologia
43. Ostrowski Krzysztof przedmioty elektroniczne
44. Pawlaczyk Marek przedmioty gastronomiczne 
45. Pielasa Agnieszka geografia
46. Pieńkowski Tadeusz monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych (pnz)
47. Piłka Andrzej monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych (pnz)
48. Piskorz Jolanta przedmioty gastronomiczne
49. Pyszel Robert przedmioty budowlane (pnz)
50. Radłowska Bogusława przedmioty gastronomiczne(pnz)
51. Radomska Edyta język polski
52. Rafał Teresa krawiec – nauka zawodu (kkz)
53. Rogalski Leszek przedmioty stolarskie
54. Roguska Teresa opiekun medyczny- nauka zawodu (kkz)
55. Roguski Zdzisław mechanik pojazdów samochodowych (pnz)
56. Sadoch Renata krawiec – nauka zawodu (kkz)
57. Samulik Adam przedmioty mechaniczne
58. Skibowski Kazimierz stolarz (pnz) (wicedyrektor)
59. Skorb Małgorzata przedmioty gastronomiczne (pnz)
60. Skwiecińska Marzena matematyka, fizyka
61. Solonek Renata przedmioty budowlane (pnz)
62. Szczurowski Marek matematyka, informatyka
63. Szuba Tomasz przedmioty budowlane
64. Szydłowska Alina biologia
65. Świątek – Mudant Beata biologia (wicedyrektor)
66. Trojanowski Jacek historia
67. Trześkowski Adam przedmioty budowlana (pnz)
68. Tyblewska-Mendyk Maria krawiec – nauka zawodu (kkz)
69. Walas Mirosław wos, historia, bhp
70. Walasik Katarzyna język angielski
71. Walasik Tomasz mechanik pojazdów samochodowych (pnz) (kierownik OMiDP)
72. Wiesner Anna język rosyjski, język polski
73. Wierzbicka Katarzyna przedmioty gastronomiczne
74. Wiśniewska Urszula fryzjer – nauka zawodu (kkz)
75. Wojciechowski Łukasz pszczelarz – nauka zawodu kkz
75. Woźnica Danuta jezyk angielski
76. Wójcik Paulina fryzjer – nauka zawodu (kkz)
77. Zalewski Bogdan mechanik pojazdów samochodowych (pnz)
78. Zielińska Małgorzata rolnik – nauka zawodu (kkz)
79. Zielińska-Zych Justyna chemia, wos, fizyka
80. Ziółkowski Jakub elektryk – pnz

Objaśnienia skrótów w tabelce:
pnz – praktyczna nauka zawodu
kkz – kwalifikacyjne kursy zawodowe
OMiDP – Ośrodek Mechaniki i Diagnostyki Pojazdowej